DE SPECIALIST IN ISOLATIE EN RENOVATIE

Wij verminderen uw energieverbruik met 25 tot 75%.

over Forisol

In onze onderneming verenigen wij alle knowhow op het vlak van bouwen om uw renovatie-isolatie-, uw vergrotings- of uitbreidingsprojecten tot leven te brengen. Kiezen voor FORISOL is kiezen voor een complete dienstverlening. Wij zorgen voor alles en bieden u het voordeel van slechts één enkele gesprekspartner.

Wij geven u doordacht advies van bij de eerste schetsen en premieberekeningen tot aan het einde van de werken, ongeacht de stijl van uw gebouw: privéwoningen, handels- en openbare ruimten, kantoren, … Zo garanderen wij u de naleving van alle termijnen, een globaal toezicht en respect voor uw budget!

Verplichte thermische isolatie, een Europese uitdaging.

BESCHERM UW ERFGOED.

Energie-renovatie zal binnenkort verplicht zijn. Als u uw eigendom wilt verkopen, bent u of de koper verplicht om het gebouw aan de normen aan te passen. Als u uw eigendom wilt verhuren, bent u eveneens verplicht om het aan de normen aan te passen.

In tal van gemeenten is het al niet meer mogelijk om huurprijzen te indexeren voor panden met een PEB-score lager dan klasse F. Het voorstel dat door de Commissie op 5 januari jongstleden werd gepubliceerd, bepaalt dat residentiële gebouwen tegen 2030 van klasse G naar klasse F moeten evolueren, en tegen 2033 naar klasse E.

Voor openbare en niet-residentiële gebouwen geldt de verplichting om tegen 2027 klasse F te bereiken, en tegen 2030 klasse E. In de Vlaamse regio wil men vanaf 2023 elke nieuwe eigenaar van een gebouw met een PEB-score lager of gelijk aan E verplichten om het te renoveren zodat het binnen de 5 jaar klasse D bereikt.

Om deze doelstellingen te bereiken, is een fysieke audit van het gebouw vereist, zodat de eigenaar de prioriteiten van de uit te voeren werken kan bepalen.

Deze audit zal ook toegang verlenen tot premies voor energie-renovatie.

FORISOL zal een berekening maken van de verschillende premies.

DE VOORDELEN VAN SAMENWERKEN MET FORISOL

Een uniek aanspreekpunt, een gedetailleerde offerte en naleving van uw deadlines en budget zijn de garanties voor uw tevredenheid.

Uw project

De volledige aanpak van uw project.

Wij nemen uw project volledig in handen. U hoeft geen andere personen of bedrijven in te schakelen.

Opvolging

Een persoon alleen voor u.

Bij Forisol begrijpen we het belang van uw dossier, daarom heeft u één enkel contactpersoon gedurende het hele project.

Verantwoordelijk

Heeft u een vraag?

Gemakkelijk, één persoon is verantwoordelijk voor uw dossier, dit voorkomt heen en weer gaan en optimaliseert de rapporten.

Deadlines

We respecteren de deadlines.

Wij vinden het belangrijk dat uw projecten tijdig worden uitgevoerd, daarom respecteren we onze deadlines. Echt waar.

After-sales

U heeft recht op after-sales service.

Wat is er beter dan een bedrijf dat geïnteresseerd blijft in uw tevredenheid en uw vragen blijft beantwoorden nadat uw projecten zijn uitgevoerd.